Home Dr Tharvinder Singh A/L Sadhu Singh

Dr Tharvinder Singh A/L Sadhu Singh

Klinik Metro Medics

26, Jalan USJ8/2A,

Subang Jaya Selangor 47610

Phone: 03-5633 3869