Home Dr Nazeli Hamzah

Dr Nazeli Hamzah

Klinik Perdana

40, Jalan Suara Muda

Kota Bharu Kelantan 15000

Phone: 09-7444455