Home Dr Kathiresan A/L Venkatachelam

Dr Kathiresan A/L Venkatachelam

Poliklinik Kathi

40, Jalan Sagu 8, Taman Daya

Johor Bharu Johor 81100

Phone: 07-3531630