Satu Penyakit, Empat Komplikasi

Penyakit pneumokokus adalah istilah yang digunakan bagi menjelaskan mengenai sekumpulan penyakit yang berpunca daripada bakteria pneumokokus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menganggarkan seramai satu juta kanak-kanak bawah umur 5 tahun meninggal dunia akibat penyakit pneumokokus setiap tahun.

Ini bersamaan dengan 1 kanak-kanak bagi setiap seminit.